Pošaljite nam poruku

Vaši podaci

Vaša poruka

(*)Obavezna polja

Obavezujemo se da ćemo poštovati privatnost korisnika i promovisati osnovne vrednosti zaštite podataka.

- Kontrolor, primaoci i svrha prikupljanja podataka.

U okviru naših ugovornih odnosa, podatke iz ovog obrasca obrađuje kompanija MB Diffusion u okviru svog zakonitog interesa u cilju odgovora na vaš zahtev za podacima. Ovi podaci su dostupni pružaocima usluga kompanije MB Diffusion, uključujući Schibsted France (matičnu kompaniju MB Diffusion), koje administrativno i tehnički doprinose realizaciji navedenih ciljeva i prosleđuju se izvan Evropske unije za potrebe skladištenja uz odgovarajuće zahtevane garancije (ekvivalentna zaštita trećih zamalja, obavezujuća interna pravila, ugovor o transferu). Za više informacija:
- o trajanju njihovog čuvanja i kontakt podacima ovlašćenog lica za zaštitu podataka, kliknite ovde;

- Vaša prava na prigovor, pristup i ispravku svojih prikupljenih podataka.

Da biste ostvarili svoja prava ispravke, prigovora, brisanja, ograničavanja, kao i povlačenja svoje saglasnosti za prikupljanje, kliknite ovde. Da biste ostvarili svoja prava pristupa i prenosivosti, posetite stranicu „Moj profil” na svom nalogu.

Naši podaci
MachineryZone
98 Allée des champs Elysées
91080 Evry Courcouronnes
Telefon : +33 1 60 87 11 60
Faks : +33 1 60 87 23 51
{"3":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"9":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"10":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"11":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"14":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"12":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"23":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"18":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"20":{"3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo","6":"Podr\u0161ka reklamiranja","7":"Podr\u0161ka malim oglasima"},"19":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"8":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"16":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"13":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"15":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"21":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"5":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"6":{"3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo","6":"Podr\u0161ka reklamiranja","7":"Podr\u0161ka malim oglasima"},"24":{"3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo","6":"Podr\u0161ka reklamiranja","7":"Podr\u0161ka malim oglasima"},"7":{"3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo","6":"Podr\u0161ka reklamiranja","7":"Podr\u0161ka malim oglasima"},"28":{"3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo","6":"Podr\u0161ka reklamiranja","7":"Podr\u0161ka malim oglasima"},"22":{"3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo","6":"Podr\u0161ka reklamiranja","7":"Podr\u0161ka malim oglasima"},"17":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"2":{"3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo","6":"Podr\u0161ka reklamiranja","7":"Podr\u0161ka malim oglasima"},"29":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"26":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"27":{"3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo","6":"Podr\u0161ka reklamiranja","7":"Podr\u0161ka malim oglasima"},"1":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"25":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"},"4":{"1":"Podr\u0161ka prodaje","2":"Korisni\u010dka podr\u0161ka","3":"Podr\u0161ka marketing \/ proizvod","4":"Tehni\u010dka podr\u0161ka","5":"Knjigovodstvo"}}