Politika zaštite privatnosti

Da biste koristili Uslugu MachineryZone sa poverenjem, ova Politika zaštite privatnosti podataka o ličnosti propisuje načine i uslove u kojima kompanija MB Diffusion sakuplja, obrađuje i štiti podatke o ličnosti.

I -Vrsta prikupljenih podataka


 • Podaci koje unosite

  Obavezna ili opciona priroda podataka biće vam naznačena tokom sakupljanja zvezdicom.

  Kreiranje naloga

  Kada kreirate nalog na MachineryZone, morate nam dati sledeće informacije: zemlja, aktivnost, oslovljavanje, prezime, ime, e-adresa, poštanska adresa, broj telefona.

  Takođe možete izabrati da nam date sledeće podatke: datum rođenja, fotografiju, profesiju.

  Ako kupujete kredite sa svog naloga, takođe nam morate dati podatke o plaćanju (broj kreditne kartice), koji će biti dostupni jedino našem pružaocu usluga za plaćanje podložnom sigurnosnom standardu, tzv. „PCI-DSS” (Payment Card Industry Data Security Standard). Naš pružalac usluga, postupajući u svojstvu podizvođača, ima pristup podacima o ličnosti koji su strogo neophodni za obavljanje njihovih usluga i nisu ovlašćeni da ih koriste u druge svrhe. Pored toga, od njih se zahteva da obrađuju ove podatke o ličnosti u skladu sa ovom politikom zaštite podataka i u skladu sa zakonima koji važe za zaštitu podataka o ličnosti.

  Postavljanje oglasa

  Tokom postavljanja oglasa na MachineryZone, morate nam dati sledeće podatke: zemlja, aktivnost, oslovljavanje, prezime, ime, e-adresa, poštanska adresa, broj telefona. Takođe nam morate dati svoje podatke o plaćanju (broj kreditne kartice) za plaćanje naknada za unošenje i opcije objavljivanja, koje će biti dostupne samo našem pružaocu usluga za plaćanje, koji deluje u svojstvu podizvođača.

  Odgovor na oglas

  Kada odgovarate na oglas, morate nam dati svoje prezime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona i ime zemlje. Ako odgovarate na poslovnu ponudu, možete uneti svoj CV.

  Pretraga na osnovu geolokacije

  Korišćenjem funkcije „Sva oprema u mojoj blizini” na početnoj stranici našeg sajta, slažete se da nam date svoje podatke o geolokaciji da bismo mogli da odgovorimo na vašu pretragu opreme u vašoj blizini.

  Kontakt za korisničku podršku ili obaveštavanje

  Kada stupite u kontakt sa našom korisničkom podršku, morate da nam dostavite svoje ime i prezime, aktivnost, državu, e-adresu i broj telefona. Takođe možete da nam pošaljete podatke o ličnosti u naslovu ili tekstu poruke.
  Kada objavljujete oglas, morate da nam date svoju e-adresu i da popunite polje za komentar.

  Usluga prenosa:

  Kada postavite zahtev za dostavljanje ponuda da biste dobili ponude naših partnera specijalizovanih za transport, morate da nam dostavite svoje prezime, ime, poštansku adresu, e-adresu, broj telefona i polazno i odredišno mesto za transport. Ove informacije se prenose našim partnerima specijalizovanim za transport tako da mogu da pripreme ponudu i odgovore na vaše zahteve za informacijama.

  Usluge strušne pomoći:

  Kada zatražite stručnu pomoć za svoju opremu, morate da nam dostavite svoje ime i prezime, adresu, e-adresu, broj telefona i poštansku adresu. Ove informacije se prenose našem partneru Peritia Services tako da on može da odgovori na vaš zahtev za stručnu pomoć.

  Usluge finansiranja:

  Kada se prijavite za finansiranje opreme, morate nam dati svoje prezime, ime, adresu e-pošte, telefonski broj, broj faksa i poštansku adresu. Ove informacije se šalju našem partneru Crédit Agricole da bi odgovorili na vaš zahtev za kontakt i poslali vam personalizovani predlog za finansiranje.

 • Podaci koje sakupljamo automatski vašim korišćenjem naših usluga

  Mi beležimo podatke korišćenja tokom vašeg pristupa našim uslugama (ili njihovog korišćenja na neki drugi način), koji uključuje naš sajt i naše aplikacije, naročito kada pretražujete, odgovarate ili objavljujete oglase. Naročito vršimo merenja pregleda, na primer merimo broj prikazanih stranica, broj poseta sajtu, kao i aktivnost posetilaca sajta i njihovu učestalost vraćanja. Koristimo podatke za prijavu i kolačiće, kao i vašu IP adresu da vas identifikujemo i registrujemo vašu aktivnost.

  Takođe možemo sakupljati tehničke podatke o vašoj internetskoj vezi, pregledaču i uređajima.

II - Korišćenje vaših podataka


 • Na osnovu izvršenja ugovora koji nas obavezuje, koristimo vaše podatke da vam pružimo usluge, a naročito:

  • da osiguramo objavljivanje vašeg oglasa;
  • osiguramo kreiranje i upravljanje vašim nalogom;
  • da omogućimo da čitate svoje primljene poruke i kontaktirate druge korisnike;
  • da prodate i fakturišete troškove objavljivanja svojih oglasa;
  • da vam šaljemo e-poštu u vezi sa korišćenjem naših usluga;
  • da odgovorimo na vaša pitanja za korisničku podršku;
  • da vas povežemo sa partnerom kompanije MB Diffusion;
  • da vam omogućimo da podelite oglas.
 • Na osnovu našeg zakonitog interesa, koristimo vaše podatke:

  • da sačinimo statistike i analize marketinga, u cilju razumevanja kako koristite naše usluge;
  • da vam predložimo personalizovani sadržaj i poboljšamo vaše korisničko iskustvo;
  • da vam šaljemo kao korisniku komercijalne i/ili promotivne ponude, koje proizilaze isključivo iz kompanije MB Diffusion i tiču se isključivo usluge MachineryZone;
  • da se borimo protiv prevare.
 • Na osnovu našeg zakonitog interesa, takođe koristimo vaše podatke da personalizujemo naše reklame na našem sajtu i možemo ih prilagoditi sledećim podacima koji se koriste u kombinaciji ili pojedinačno:

  • podaci dobijeni putem korišćenja naše usluge (kategorije posećenih oglasa)
  • podaci za prijavu i tehnički podaci navedeni u prethodnom članku, koje prikupljamo putem kolačića i markera.

  Postoji verovatnoća da ćemo, uz vaš pristanak:

  • da se geolokalizujete da bismo vam ponudili oglase koji se nalaze u blizini vaše lokacije.
  • deliti vaše podatke sa svojim reklamnim partnerima, obrađivačima, u cilju personalizacije našeg reklamiranja, na našem veb-sajtu ili sajtovima trećih strana.
   Ne delimo vaše podatke o ličnosti sa svojim partnerima trećim stranama bez vašeg pristanka. Međutim, ako kliknete na reklamu, njen oglašivač će znati da ste pregledali stranu koju ste kliknuli.
  • da vam šaljemo komercijalne i/ili promotivne predloge trećih strana, ali isključivo uz vaš pristanak koji je dobijen prilikom primanja poruke od kompanije MB Diffusion u kojoj se nudi pristup ponudama ovih kompanija trećih strana.
   Kompanija MB Diffusion ne obavlja prodaju baze podataka trećim stranama.
  • da šaljemo kontakt podatke nekim našim partnerima kada tražite usluge finansiranja, stručne usluge ili usluge transporta.

  Na kraju, možemo obrađivati vaše podatke u dokazne svrhe i u skladu sa zakonskim obavezama.

III - Primaoci podataka


Podaci koje prikupljamo dostupni su našim pružaocima usluga, koji postupaju kao podugovarači, koji imaju administrativni i tehnički doprinos postizanju gorenavedenih svrha (pružalac hosting usluge, pružalac platnih usluga, tehnologija reklamiranja...). U ovom kontekstu, podaci koje prikupljamo mogu da se prenose izvan Evropske unije. U tom slučaju, mi osiguravamo da se prenos obavlja u države koje pružaju odgovarajući nivo zaštite vaših podataka o ličnosti ili, u najmanjoj meri, na bazi odgovarajućih garancija koje pruža zakon.

Da bismo postupali u skladu sa zakonskim obavezama, vaši podaci o ličnosti takođe se mogu prenositi ovlašćenim administrativnim i sudskim organima, isključivo na zahtev suda.

Neki pružaoci usluga koje koristimo mogu prikupljati podatke u svojstvu kontrolora: naši pružaoci reklamnih usluga su prikazani ovde.

pored toga, kada uputite zahtev za stručnim uslugama, finansiranjem ili transportom od naših partnera putem onlajn obrazaca na našem sajtu, vaši kontakt podaci se šalju jednom ili više naših partnera (u skladu sa kriterijumima koje vi popunjavate). Listu ovih partnera za transport možete pronaći ovde, stručne usluge, finansiranje.

Na kraju, kada odgovorite na oglas, vaši kontakt podaci se šalju oglašivaču koji je objavio oglas, koji postupa u svojstvu kontrolora.

IV - Lice odgovorno za obradu


Kompanija MB Diffusion, registrovana u Registru privrednih subjekata u Evriju pod registarskim brojem 432 552 966, sa pravnim sedištem na adresi: 98 Allée des Champs Elysées, 91080 COURCOURONNES, koju predstavlja gospodin Olivie Eid-Flavie (Olivier Eudes-Flavier), u svojstvu generalnog direktora, odgovoran je za obradu podataka koje ona sakuplja na Usluzi MachineryZone

U okviru svoje administrativne (pravne, računovodstvene) i tehničke (analitički alati) podrške za svrhe nadgledanja kompanije MB Diffusion, kompanija Schibsted France, matična kompanija MB Diffusion, takođe je odgovorna za obradu.

V - Period zadržavanja


Period zadržavanja vaših podataka o ličnosti varira u zavisnosti od svrhe njihovog sakupljanja:

 • Podaci o klijentu (identitet, elektronski kontakt podaci, istorija korišćenja usluga) čuvaju se 3 godine od kraja završetka poslovnog odnosa;
 • Podaci o geolokaciji neće se čuvati nakon neophodnog perioda za izvršenje vaše pretrage oglasa na osnovu geolokacije;
 • Podaci u vezi sa upravljanjem vašim nalogom i vašim oglasima čuvaju se u trajanju od 5 godina od njegovog brisanja i to, isključivo u svrhe dokazivanja;
 • Dokumenta i računovodstvena dokumenta čuvaju se 10 godina, kao računovodstveni dokazi;
 • Podatke koji se odnose na vašu kreditnu karticu čuva naš pružalac usluga za plaćanje sve do isplate u potpunosti i, u svrhe dokazivanja u slučaju reklamacije, tokom 13 meseci ili 15 meseci ako se radi o debitnoj platnoj kartici;
  Kriptogram sa vaše kartice se čuva samo za neophodno vreme za realizaciju svake transakcije.
 • Podaci koji mogu biti predmet sudskog zahteva (podaci za prijavljivanje, identitet, kontakt podaci, podaci o transakcijama) čuvaju se 12 meseci od prikupljanja.

VI - Vaša prava


U skladu sa propisima o podacima o ličnosti, imate sledeća prava u vezi sa svojim podacima o ličnosti:

 • Pristup: radi se o vašem pravu da dobijete potvrdu da li su vaši podaci obrađeni ili nisu, a ako jesu, da pristupite ovim podacima;
 • Ispravka: radi se o vašem pravu da dobijete u najkraćem roku mogućnost ispravljanja netačnih podataka, a da vaši nepotpuni podaci budu dopunjeni;
 • Brisanje/uklanjanje: radi se o vašem pravo da dobijete u najkraćem roku mogućnost brisanja svojih podataka, bez obzira na obaveze ili potrebe za čuvanjem;
 • Ograničavanje: radi se o vašem pravu da dobijete mogućnost ograničavanja obrađivanja kada uložite prigovor, kada tvrdite da su podaci netačni, kada mislite da je njihovo obrađivanje nezakonito ili kada imate potrebu da obavite utvrđivanje, iskorišćavanje ili odbranu svojih prava pred sudom;
 • Prigovor: radi se o vašem pravu da uložite prigovor u bilo kom trenutku na obradu vaših podataka kompaniji MB Diffusion, osim u slučaju zakonskih i obavezujućih razloga kompanije MB Diffusion. Takođe možete da uložite prigovor na obradu u svrhe istraživanja novih klijenata;
 • Prenosivost: radi se o vašem pravu da primate svoje podatke u strukturisanom formatu koji se uobičajeno koristi i koji je mašinski čitljiv i interoperatilan, i da ih prenesete drugom odgovornom licu za obradu, a da vas mi u tome ne sprečavamo;
 • Imate pravo da ne podležete odluci zasnovanoj isključivo na automatskoj obradi koja ima pravne posledice u vezi sa vama i koje na vas utiču, osim kada je ova odluka neophodna za zaključivanje ili izvršavanje ugovora i kada je zakonski dozvoljena;
 • Imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu;
 • Imate pravo da date uputstva za sudbinu svojih podataka o ličnosti u slučaju vaše smrti.

U bilo kom trenutku možete da izmenite podatke o ličnosti u svom korisničkom nalogu. Jednostavno idite na svoj nalog i kliknite na karticu „Moj profil”.

Možete da iskoristite svoja prava na brisanje, prenosivost i pristup tako što ćete otvoriti karticu „Moj profil” na svom korisničkom nalogu. Da biste iskoristili ostala prava, obratite se našoj korisničkoj podršci.

Izbore u vezi sa našim korišćenjem kolačića možete da napravite klikom ovde.

VII - Službenik za zaštitu podataka


Schibsted France, kompanija čija je kompanija MB Diffusion zavisno društvo, imenovala je službenika za zaštitu podataka. S njim možete stupiti u kontakt putem e-adrese: fr.privacy+mb-diffusion@schibsted.com ili putem poštanske adrese: Schibsted France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris.

VIII - Bezbednost vaših podataka


Mi štitimo vaše podatke uz pomoć odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera da bismo osigurali nivo bezbednosti u skladu sa rizikom. Naše mere zaštite obuhvataju zaštitne zidove, fizičke kontrole pristupa u našim centrima za obradu podataka i kontrole pristupa podacima.

Kolačići:

Kompanija MB Diffusion želi da vas obavesti na jasan i transparentan način o upotrebi ovih kolačića prilikom pregledanja našeg sajta i naših aplikacija.

I - Kolačić, šta je to?

Kolačić je tekstualna datoteka koja se skladišti na hard disku vašeg uređaja (računar, tablet, mobilni telefon) putem softvera pregledača tokom korišćenja onlajn usluge.
To znači da se kolačić sa sajta leboncoin.co.uk šalje nama svaki put kada otvorite stranu na našem sajtu preko svog računara ili mobilnog uređaja. Kolačići koje registrujemo mi ili treće strane kada posetite naš sajt ili našu aplikaciju ne omogućavaju identifikaciju vas kao pojedinca, već omogućavaju prepoznavanje uređaja koji koristite. Kolačići ne skladište osetljive lične podatke, već jednostavno pružaju informacije o vašem pregledanju tako da možemo da prepoznamo vaš uređaj kasnije.
Kolačići ne izazivaju štetu na vašem uređaju, već pojednostavljuju na primer pronalaženje vaših preferencija, omogućavaju automatsko popunjavanje određenih polja i prilagođavaju sadržaj naših usluga.
Isključivo vi birate da li želite da se kolačići skladište na vašem uređaju i možete jednostavno da proverite registraciju kolačića. Za konkretne informacije o upravljanju i kontroli kolačića, pogledajte odeljak „Vaši izbori u vezi sa kolačićima”.

II - Kolačići koje koristi kompanija MB Diffusion

1. Kolačići za funkcije

Kolačići za funkcije koje šaljemo nam omogućavaju:

Ovi kolačići traju 13 meseci.

2. Analitički kolačići

Analitički kolačići koje izdajemo omogućavaju nam da bolje razumemo svoje sajtove i aplikacije i da unapredimo korisničko iskustvo putem uspostavljanja statistike i obima posećivanja i upotrebe (posećene teme i sadržaji, putanje...).

Ovi kolačići traju 13 meseci.

3. Kolačići za ciljano reklamiranje

Tokom vaše posete sajtu MachineryZone, možemo da postavimo kolačiće na vaš uređaj da bismo kreirali korisničke profile i pružili vam sadržaj ciljanog reklamiranja koji je relevantan za vas i vaša interesovanja, na našem sajtu, kao što je objašnjeno u našoj Politici zaštite privatnosti.

Kolačići za ciljano reklamiranje se takođe koriste:

Trajanje kolačića za ciljano reklamiranje je 60 dana.

III - Kolačići naših partnera

Naši partneri, koji postupaju kao kontrolori podataka, mogu postavljati kolačiće u vaš pregledač, uz vašu saglasnost. To se naziva kolačić treće strane.

To je slučaj:

MB Diffusion ne upravlja kolačićima ovih partnerskih kompanija i nema kontrolu niti odgovornost nad ovim kolačićima i upotrebom podataka koji se putem njih prikupljaju. U tom pogledu, savetujemo vas da pogledate politiku ovih partnera u vezi sa ovim kolačićima.

Možete da pogledate listu ovih partnera i da prekontrolišete skladištenje njihovih kolačića u vašem pregledaču ako kliknete ovde.

IV - Vaši izbori u vezi sa kolačićima

U bilo kom trenutku možete da izrazite ili izmenite svoje želje u pogledu kolačića, na načine koji su opisani u nastavku:

Drugi korisni izvori

Da biste saznali više o kolačićima i izborima koje imate u ovoj oblasti, možete da pogledate resurse u nastavku:

Takođe vas pozivamo da nam se obratite sa svim pitanjima ili zahtevima u vezi sa kolačićima na našem sajtu i/ili ciljanim reklamiranjem tako što ćete pratiti ovu vezu.