Napomene

Ova veb stranica vlasništvo je kompanije MB Diffusion ("MB Diffusion")
Usluge ponuđene na ovoj veb stranici sastoje se prvenstveno u slanju i pretraživanju malih oglasa za prodaju i/ili iznajmljivanje različitih dobara (opreme, vozila,…).

Pristup sajtu, njegovo konsultovanje i korišćenje podležu prihvatanju Uslova korišćenja

Informacija editora:


Ovaj sajt je objavio:
MB Diffusion SAS sa kapitalom od 87 000 €
98, Allée des Champs-Elysées
91080 - COURCOURONNES
FRANCUSKA

Tel.: +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Evry 432552966
PDV: FR 88432552966
Direktor publikacije: Olivije Flavije (Olivier Flavier) u svojstvu generalnog direktora

Informacije o hostingu:


Hosting za ovaj sajt obezbeđuje
ILIAD ENTREPRISES
Sedište: 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris

Informacione tehnologije i slobode


U skladu sa Zakonom o informacionim tehnologijama i slobodama od 6. januara 1987. godine automatska obrada podataka prikupljenih sa sajta je deo deklaracije pod zaštitom Nacionalne Komisije za Informatiku i Slobode.

Korisnik ovog sajta je obavešten da su podaci koje unosi prilikom popunjavanja formulara na sajtu obavezni, kako bi se odgovorilo na njegov zahtev, i upućeni su MB Diffusion-u, odgovornim za obradu, administrativnu i komercijalnu, kao i za njihovo deljenje sa partnerima u komercijalne svrhe.

Imate prava, u skladu sa Zakonom o informacionom tehnologijama i slobodama od 6. januara 1987. godine, na pristup, ispravku, izmenu, protivljenje ili brisanje podataka o Vama, što može da se ostvari pisanjem na sledeću adresu: MB Diffusion Service clientèle 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES - FRANCUSKA

Poštujte privatan život i lične podatke:


Politika o poverljivosti podataka čiji je cilj da transparentno opiše koje podatke obrađuje kompanija MB Diffusion, na koji način i iz kog razloga i da vas obavesti o upotrebi kolačića prilikom pretraživanja naše veb stranice i/ili naših aplikacija, dostupna je ovde